ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
ІЗ РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОГО ТЕХНІКУМУ
(1929- 2014 рр.)


Нам вже 85 років

Харківський автомобільно-дорожній технікум – один з найстаріших навчальних закладів України, який готує молодших спеціалістів для підприємств автомобільного транспорту, дорожнього комплексу, установ Міністерства юстиції, правоохоронних органів та підприємств різної форми власності. Він створений на базі Харківської автотракторної профшколи, яка Постановою Пленуму ЦК ВКП(б) (про кадри) у листопаді 1929 р. перейменована на Харківський автомобільний технікум. Саме ця Постанова дала початок нашому технікуму, першим директором якого був затверджений Петро Федотович Варич. Наказом Наркомосвіти та Головшляхуправління від 7 серпня 1930 року Харківський автомобільний технікум перейменовується в Харківський авто-механічний технікум-комбінат та передається до відання Головшляхуправління УРСР системи ЦУДОРТРАНСу при РНК СРСР. Згідно з Постановою Держплану УРСР та Головшляхуправління від 22.04.1931 р. про злиття Технікуму шляхового будівництва з Харківським автотехнікумом в один заклад був створений Харківський автошляховий технікум. Було організовано два базові факультети – автомобільний та шляхового будівництва. У 1931 році технікум очолив С.Д.Середа. На той час технікум розташовувався за адресою:
м. Харків, вул.Конюшенна, 84 (сучасна – вул. акад. Павлова).

Перший випуск механіків – фахівців з автомобілів і тракторів відбувся в червні 1931 р., а наступного року – перший випуск дорожньо-будівельного відділення. Робота педагогічного колективу в ці роки була високо оцінена: наказом Центрального Всесоюзного Комітету шосейних та ґрунтових доріг і автомобільного транспорту від 10 грудня 1932 р. його було визнано поряд з Московським автодорожнім технікумом опорним закладом у системі Центрального управління дорожнього транспорту СРСР. Випускники поповнювали кадри перших заводів-гігантів: ХТЗ, Запоріжсталі, Криворіжсталі, Дніпрогесу та інших, а також працювали на станціях технічного обслуговування, будували мости і дороги. У 1932-1933 рр. у технікумі навчалось 1000 студентів. Велика Вітчизняна війна перервала навчальний процес. Частина студентів та викладачів технікуму були призвані на фронт або пішли добровольцями до діючої армії. Після визволення Харкова, коли наше місто ще лежало в руїнах, у зв’язку з великою потребою у фахівцях 12 серпня 1944 р. був виданий наказ Народного Комісаріату автомобільного транспорту Української РСР про відновлення роботи технікуму як Харківського автомобільно-транспортного технікуму. Директором було призначено М.П. Братерського. Технікум розмістився по вул. Полтавський шлях у напівзруйнованому приміщенні кінотеатру «Спорт» (нині Святодмитрівський храм). 

У період з 1946 по 1956 рр. технікум очолювала М. І. Головіна. Адреса технікуму в ці часи неодноразово змінювалася. Це був і гуртожиток радпартшколи по вул. Чернишевській, 31; будинок колишніх товарних складів по вул. Енгельса, 19; будови по вул. Кузнечній, 24 та Троїцькому провулку, 3; адміністративний корпус автоколони 20664 по вул. Ботанічній,4. З 05 березня 1955 р. технікум знову став Харківський автомобільно-дорожній технікум Міністерства автомобільного транспорту і шосейних доріг. З моменту організації Харківський автомобільно-дорожній технікум здійснював підготовку кваліфікованих

вул. Енгельса, 19 вул. Кузнечна, 24 Троїцький провулок, 3

кадрів середньої ланки за спеціальностями «Технічне обслуговування і ремонт автомобілів» (1952 р.), «Будівництво та експлуатація автомобільних доріг»(1954 р.), «Експлуатація автомобільного транспорту» (1956 р.). З 1956 по 1965 рр. обов’язки директора виконував І.С. Юдін. Відповідно до наказу Міністерства автотранспорту та шосейних доріг УРСР від 06.05.1965 р. за № 184 в м. Луганську було відкрито філію Харківського автомобільно-дорожнього технікуму для спеціалістів середньої кваліфікації без відриву від виробництва вечірньої форми навчання на базі Луганського Облавтоучгоспкомбінату за спеціальністю «Технічне обслуговування і ремонт автомобілів» на базі середньої школи.

    Ботанічний провулок, 4

Навчальний 1965-1966 рік розпочав новий директор технікуму Є.Ф. Федоров, який очолював його до 1976 р. Завдяки його зусиллям у 1968 р. технікум отримав постійну адресу і розмістився у новобудові по вул. Котельниківській, 3, де і знаходиться зараз. У 1967 році в технікумі було відкрито спеціальність «Експлуатація і ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання». У 1968 р. відповідно до наказу Міністерства автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР № 671 від 22.10.1968 р. при технікумі було організовано постійно діючі курси підготовки дорожніх майстрів з будівництва і експлуатації автодоріг з відривом від виробництва строком навчання 10 місяців. У 1976 р. директором технікуму було призначено А.М. Ляпуна, який займав цю посаду до 1978 року. Того ж року було відкрито спеціальність «Будівництво мостів та інших штучних споруд». Упродовж 1978-1979 навчального року технікум очолював Л.П. Бєда, а з 1979 р. посаду директора технікуму зайняв А.Т. Комеров. У ці часи до технікуму прийшли працювати висококваліфіковані спеціалісти з виробничих підприємств.

З 23 червня 1987 р. Харківський автомобільно-дорожній технікум очолює Анатолій Семенович Перевозник – викладач-методист, заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, лауреат рейтингу-конкурсу «Харків’янин року-2004» в номінації «Діячі науки, культури, мистецтва».

А.С. Перевозник
Директор з 1987р.
вул. Котельниківська, 3

Під керівництвом А.С. Перевозника проведено розбудову та комплексну модернізацію матеріально-технічної бази; створено оптимальну модель взаємодії структурних підрозділів технікуму з вузами ІІІ-ІV рівнів акредитації зі ступеневої підготовки спеціалістів і безперервної освіти. У 1989 р. було відкрито відділення «Правознавство», 1998 р. – спеціальність «Економіка підприємства» та Лозівську філію (завідуюча філією В.І. Рінкман). У 2003 р. почало працювати економічне відділення та нові спеціальності – «Бухгалтерський облік», «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Організація і регулювання дорожнього руху». Під час святкування 75-річчя існування навчального закладу в 2004 р. урочисто було відкрито музей історії ХАДТ. Викладачі технікуму є учасниками щорічних обласних конференцій, виставок, конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена». Вони активно публікують статті, науково-методичні розробки, відзначені дипломами і грамотами різних ступенів. Яскравим прикладом науково-методичної роботи є підручники, що використовуються в навчальному процесі іншими навчальними закладами: М.І. Рафф «Автомобільні перевезення»; Б.В. Клебанов, В.Г.Кузьмін «Ремонт автомобілів»; Б.В. Клебанов «Проектування виробничих ділянок авторемонтних підприємств»; А.О.Нечитайленко «Теорія держави і права»; А.О. Ісаєва, А.С. Перевозник «Лекції з технічної механіки»; А.Т. Пчелянський «Технологія металів»; І.Л. Тафт «Креслення» та інші.

Мизгіна Т.І.
Зав.музею історії ХАДТ