Перелік нормативних документів
Статут ХДАДК
Положення про Лозівську філію
Склад керівних органів ХДАДК
Положення про приймальну комісію ХДАДК
Кошторис на 2018 рік
Фінансовий звіт та використання коштів (E-data)
Правила прийому до ХДАДК на 2018 рік
Правила прийому до ХДАДК (зі змінами)
Ліцензія про надання освітніх послуг*
Сертифікати про акредитацію
Звіт директора коледжу за 2017 рік
ПОЛОЖЕННЯ
про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам