Перелік нормативних документів
Статут ХДАДК
Положення про Лозівську філію
Штатний розпис
Склад керівних органів ХДАДК
Положення про приймальну комісію ХДАДК
Кошторис на 2018 рік
Зміни до кошторису
Фінансовий звіт та використання коштів (E-data)
Правила прийому до ХДАДК на 2018 рік
Правила прийому до ХДАДК (зі змінами)
Ліцензія про надання освітніх послуг*
Сертифікати про акредитацію
Звіт директора коледжу за 2017 рік
ПОЛОЖЕННЯ
про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам