Правила прийому
Правила прийому до ХДАДК на 2018 рік
Правила прийому до ХДАДК (зі змінами)
Акт узгодження переліку спеціальностей
Додаток 1
Додаток 2
Положення про приймальну комісію ХДАДК