Правила прийому
Правила прийому до ХДАДК на 2019 рік
Додаток 1
Додаток 2
Положення про приймальну комісію ХДАДК