Інформація про спеціальності

133 "Галузеве машинобудування" (5.05050204  «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»)

-    денна форма навчання на базі 9кл.: іспити - українська мова (диктант), математика (письмове тестування)

-    денна та заочна форма навчання на базі 11кл. - сертифікат з української мови та літератури, сертифікат з математики або з історії України або з фізики

-    денна  та заочна форма навчання на базі ПТУ (ВПТУ) - фаховий іспит та іспит з української мови (письмове тестування)

Випускники працюють на таких посадах: механік (механік дільниці або механік ремонтної дільниці), майстер (виробничої дільниці) технік-технолог, технік-конструктор, майстер-налагоджувальник, майстер-діагност.

Термін навчання:

-    денна форма навчання на базі 9 класів - 3 роки 10 місяців

-    денна форма навчання на базі 11 класів - 2 роки 10 місяців

-    заочна форма навчання на базі 11 класiв - 3 роки 5 місяців

-    денна форма навчання на базі ПТУ (ВПТУ) - 2 роки 5 місяців

-    заочна форма навчання на базі ПТУ (ВПТУ) - 3 роки 5 місяців