Інформація про спеціальності

275 "Транспортні технології" (5.07010101    «Організація і регулювання дорожнього руху»)

-    денна форма навчання на базі 9 кл. іспити - українська мова  (диктант), математика (письмове тестування)
-    заочна форма навчання на базі 11 кл. - сертифікат з української мови та літератури, сертифікат з історії України або математики або фізики

Випускники працюють на таких посадах: інспектор з безпеки руху, охорони праці та якості, інспектор шляховий, ревізор з безпеки руху

Термін навчання:

-    денна форма навчання на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців
-    заочна форма навчання на базі 11 класів – 3 роки 5 місяців